OsesliChat.com Üyelik Sözleşmesi

Aşağıdaki “siteden yararlanma koşulları” siteden yararlanmaya başlanılmadan önce dikkatlice okunmalıdır.
http://www.oseslichat.com/ sitesine giriş yapılması bu koşulların dikkatlice okunduğu ve aynen
kabul edildiği ve bunlara aykırı davranışların sadece kullanıcı için hukuki ve cezai sorumluluklar
gerektireceğini anladıklarını kabul anlamına gelir. Eğer herhangi bir kullanıcı bu koşulları kabul etmiyorsa,
siteye giriş ve yararlanma hakkı bulunmamaktadır.

1. Sözleşmenin onaylanması
http://www.oseslichat.com/ üyesi olmak istiyorsanız, önce kayıt formunu doldurmanız ve
http://www.oseslichat.com/ üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir.
Kararınıza göre üyelik formunun altında bulunan (Okudum. Kabul Ettim) kutucuğunu tıklayınız.

NOT : Üyelik Tamamen Ücretsizdir ve İleriki zamanlarda da Ücretsiz olarak Devam edecektir.

2. Hizmetlerin tanımı
http://www.oseslichat.com/’a üye olmak ÜCRETSİZDİR.
http://www.oseslichat.com/ sözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamında değişik servisler
(SESLİ ve Kameralı Görüşme, Arkadaşlık, Özel mesajlaşma, Profil Yorumu Alma ve Yapma, Resim Ekleme, . vs…) sunar.

3. http://www.oseslichat.com/ üyelik sistemi ve gizlilik ilkesi
http://www.oseslichat.com/ üyesi kendisinin belirleyeceği bir “mail adresi ” ve “şifre”ye sahip olur.
“Mail Adresi” üyeye özeldir ve aynı “Mail Adresi ” iki farklı üyeye verilmez. “Şifre”
sadece kullanıcı ve gerekirse http://www.oseslichat.com/ tarafından bilinir.
Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. (İlk üyelik aşamasında verdiğiniz mail adresine otomatik olarak
üyeliğinizi onaylanamınız için size bir bağlantı gönderilir.)
Şifrenizi unutuğunuz taktirde ana sayfadan “şifremi unuttum”a tıklayıp açılan menude gizli soru ve cevabınızı girerek yeni şifre alabilirsiniz.

Şifrenin seçimi ve korunması tamamıyla kullanıcının sorumluluğundadır.
http://www.oseslichat.com/, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.
Üyelik bilgileri ve kişisel bilgiler üyenin onayı alınmadan başka üyelere açıktır (msn, mail, şifre ve yetkisi hariç).
Kullanıcının http://www.oseslichat.com/ üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kullanıcı adı ve şifresini girmesi gereklidir.
Bu işlem üye girişi yapmak şeklinde tanımlanır.

4. Üye’nin yükümlülükleri
18 yaşına eşit yada 18 yaşından dan büyük olduğunu, Üye http://www.oseslichat.com/ servislerinden yararlandığı sırada,
kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi)
durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun
kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini, yükleyeceği resmin kendisine ait olduğunu,
aksi ispatlanmasi durumunda http://www.oseslichat.com/ hiçkimseye haber vermeden bağımsız şekilde üyenin bilgilerini
silme ve bir daha ulaşılamayacak şekile iptal etme hakkını gizli tutar.

Ücretli Servisler Hakkında
kişi yetkisini iptal ettirmek yada yatırdığı ücreti geri istediği taktirde kendi isteiği ile ayrıldığından dolayı geri ücret talep edemez.

5. http://www.oseslichat.com/’a verilen yetkiler
http://www.oseslichat.com/ herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.
Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı
http://www.oseslichat.com/’un üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
http://www.oseslichat.com/, servislerinin her zaman ve her şart altında zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını,
servis kullanımından elde edilen sonuçların her zaman doğru ve güvenilir olacağını,
servis kalitesinin herkesin beklentilerine cevap vereceğini taahhüt etmez.
http://www.oseslichat.com/, kendi sitesi üstünden yapılan ve zarar doğurabilecek her türlü haberleşmeyi,
yayını, bilgi aktarımını istediği zaman kesme hakkını ve gereken koşullar oluştuğu
takdirde üye mesajlarını silme, üyeyi servislerden menetme ve üyeliğine son verme hakkını saklı tutar.
http://www.oseslichat.com/, üyelerinin bilgilerini aşağıda belirtilen koşullardan birinin ya da hepsinin
gerçekleşmesi halinde ilgili resmi merciler ile paylaşma hakkına sahiptir:
Resmi makamlardan üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi
gelmesi durumunda Üyenin sistemin çalışmasını engelleyecek bir sabotaj ya da saldırı yaptığının
tespit edilmesi durumunda Üyeliği sözleşmede belirtilen sebeplerden dolayı iptal edilmiş
bir üyenin yeniden üye olarak sözleşme ihlalini tekrarlaması durumunda
http://www.oseslichat.com/ üyelerin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları mesajların,
bilgilerin bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir.
Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı http://www.oseslichat.com/ sorumlu tutulmayacaktır. http://www.oseslichat.com/
kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb.
eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.
http://www.oseslichat.com/ üyelerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği
(örneğin panoya eklediği mesaj, SMS, video, yorum, kişisel bilgiler gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik, resim vb.
Eserleri tanıtım, duyurum amacı ile yayınlama ve/veya site içerisinde http://www.oseslichat.com/
tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir.
Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dahilindedir.
Bu hallerde üye, http://www.oseslichat.com/’dan telif ve benzeri hiç bir ücret talep etmeyecektir.
http://www.oseslichat.com/ üyenin ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına üyenin
özlük haklarını taciz etmeyecek şekilde gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam
vb. amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir.
http://www.oseslichat.com/ , üyenin başka web-sitelerine geçişini sağlayabilir.
Bu taktirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden http://www.oseslichat.com/’un sorumlu olmadığını kabul eder.
http://www.oseslichat.com/, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla üyelere haber vermek zorunda
olmadan işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir,
iptal edebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.
Üyeler sözleşmeyi her zaman http://www.oseslichat.com/uyelik_sozlesmesi.htm adresinde bulabilir ve okuyabilirler.
Servisler ile ilgili değişiklikler site içerisinde duyurulacaktır ve gerektiğinde üyenin hizmetlerden yararlanabilmesi
için sözleşme değişikliklerini ilgili butonu tıklamak suretiyle onaylaması istenecektir.
http://www.oseslichat.com/ üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir.
http://www.oseslichat.com/ ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir,
veya ücretli hale dönüştürebilir. yada tamamen kaldırabilir.
http://www.oseslichat.com/ istediği üyenin yada üyelerin üyeliklerini iptal edebilir. 6. http://www.oseslichat.com/ kayıtlarının geçerliliği Üye bu sözleşmeden
doğabilecek ihtilaflarda http://www.oseslichat.com/’un defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş, ve bilgisayar kayıtlarının
HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin
delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirten http://www.oseslichat.com/ kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne
uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. Uygulanacak Hükümler
Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek itilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler,
hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK ve sair) uygulanacaktır.

7. Yürürlük
Kullanıcı kayıt formunu doldurup formun altında bulunan “Okudum kabul Ettim” butonunu
tıkladığında bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

8. Fesih
http://www.oseslichat.com/ dilediği zaman bu sözleşmeyi sona erdirebilir.

Üyeliğimi tamamen silmek (iptal etmek) istiyorum. Ne yapacağım?

Üyelik ayarları linkine tıklayın. Gelen sayfada “Üyelik iptali” bölümüne gelin.

“üyeliğimi silmek istiyorum.” linkine tıklayın gelen sayfada “Üyeliğimi tamamen silin” butonuna tıkladığınızda emin olup olmadığınız sorulur. “Tamam” diyip enter tuşuna bastığınızda site üyeliğiniz silinir ve sistem dışına çıkarılırsınız.

Uyarı: Üyelik silmenin geri dönüşü yoktur. Tüm mesajlarınız, resimleriniz,size ait olan odanız ve dış paneldeki yetkiniz (yani size dair her şey) silineceği için tekrar aynı rumuzla yeni bir üyelik yaratsanız dahi hiçbirine ulaşmanız mümkün olmayacaktır.

Keza rumuzunuz boşa çıkacağından başka bir üye bu rumuzu alabilecektir.